Spökjakt med app

Jag vill börja med att tala om att det jag vill få fram med det här inlägget, är att något så oskyldigt som en mobilapp kan göra att barn drar till sig andar som kan upplevas som otäcka, för att de så gärna vill ha hjälp och känner att barnet är någon som de tror … Mer Spökjakt med app