handinhand 2Vi i barnens röst, tycker det är dags att våra barn får en röst, att de får höras och synas när det gäller andliga eller paranormala upplevelser, vilket namn man än nu vill ge det.

Idag får man knappt nämna att barn har upplevelser av detta slag, men överallt finns det barn som är vidöppna och tar in känslor och kontakt från andevärlden och de här barnen har inte en aning om vad det är som händer, varför eller var det kommer ifrån. De kan ha föräldrar som inte själva förstår och vet inte hur de ska hjälpa sina barn, barnen kanske tystas ner, blir tillsagda att de bara har livlig fantasi. De här barnen, de växer upp med att tvivla på sig själva, deras sanning trycks bort och de blir någon som de inte är, en viktig bit av dem försvinner och den kommer fattas när de ska bli hela som vuxna, de kommer söka, överallt, utan att veta vad det är som saknas. De kommer inte känna sig hela förrän de får vara allt som de är.

Det vi vill är att vi nu öppnar upp möjligheten för dessa barn, deras föräldrar och andra vuxna att få stöd genom en plats där de kan se att de inte är ensamma, få tips och hjälp hur de ska bemöta barn när de berättar vad de ser eller känner. Att få hjälp med att sortera ut vad det är som händer med barnet, om det är en andekontakt eller är det något annat som barnet plockar upp. Att kunna ge barnet ett erkännande att det den berättar är sant, att vi förstår och kan ge barnet en förklaring på att det inte är farligt eller otäckt. Att kunna ta bort rädslan som barnet känner och få dem att känna att det är okej att se och känna det de upplever.

Just det att bekräfta barnet tycker vi är viktigt, att lyssna och bekräfta, tänk vilken lättnad för de här barnen att få höra att det inte är något fel på dem eller att de hittar på, när de säger sanningen. Och hur underbart vore det inte om de skulle få växa upp med känslan av att vara en naturlig del av andevärlden, tänk vad det skulle göra för framtiden.

Det är inte bara andekontakt som de här barnen är känsliga för, de plockar upp känslor från alla runt omkring dem och får de inte någon förklaring tar de på sig dessa känslor, gör dem till sitt ansvar. Att tex mamma är ledsen tar man på sig, att fröken är arg, beror på mig osv… De behöver hjälp med att förstå så de kan fortsätta vara trygga, utan ansvar för någon annans känslor. Jag har varit ett av de här barnen så jag vet hur det är, hur det känns att kännas sig annorlunda, att inte förstå var alla de här känslorna kommer ifrån, det tog mig många år, tuffa år, innan jag började förstå och det vill jag inte att fler barn ska behöva göra, därför är vi en grupp som har bildat en organisation som ska finnas där för de här barnen och för vuxna som inte vet vart de ska vända sig för att hjälpa sina barn. Det är dags att våra barns röster blir hörda och att vi vuxna börjar lyssna till dem…..

Annonser